El Govern català anuncia que reforçarà els serveis d'atenció a les víctimes de delictes d'odi

Entre les mesures acordades destaca el disseny d’un model d’intervenció integral centrat en la víctima i el reforç de la Xarxa del Servei d’Atenció Integral LGBTI+

La consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània Verge Mestre; la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró Buldó, i el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena Garcia, han acordat reforçar els serveis d’atenció a les víctimes de delictes d’odi.

Les titulars de les tres conselleries han acordat crear un grup de treball interdepartamental per dissenyar un model d’intervenció integral davant els delictes d’odi, model que està centrat en l’atenció a la víctima i que inclourà protocols d’emergència, atenció, comunicació i acompanyament en el dol.

L’acord inclou també l’ampliació de l’atenció de les Oficines d’Atenció a la Víctima, a partir de les novetats introduïdes per la Llei 19/2020, d’igualtat de tracte i no-discriminació. Segons recull l’article 40 d’aquesta llei, referent al protocol d’atenció a les víctimes, aquest “ha de prestar una atenció especialitzada i multidisciplinària, i les oficines judicials i, especialment, les oficines especialitzades en delictes d’odi han de prestar una cura especial de les víctimes”. 

Reforçar la xarxa SAI 

En aquest sentit, l’acord també preveu reforçar la Xarxa del Servei d’Atenció Integral LGBTI+ (SAI). Tot garantint l’equitat territorial, es crearà un servei central que lideri, coordini i homogeneïtzi les actuacions dels 110 SAI arreu del país.

El SAI LGBTI+ és un servei per sensibilitzar i informar persones i entitats, amb l’objectiu de mostrar la diversitat d’orientació sexual i d’identitat de gènere i prevenir la LGBTIfòbia. Es tracta d’un recurs per donar resposta a les situacions de discriminació, però també per acompanyar, proporcionar suport o informació a la ciutadania sobre la diversitat sexual i de gènere.

Potenciar l’Observatori de la Discriminació

Per tal de millorar la coordinació interdepartamental, les tres conselleries han acordat harmonitzar la denominació de violències en els diferents registres i compartir les dades amb l’Observatori de la Discriminació, un nou instrument previst a la Llei 19/2020 que té per objectiu protegir i promoure la igualtat de tracte i la no-discriminació en tots els àmbits de la societat.

Educar contra l’odi: més campanyes i més formació

Un altre dels punts de la trobada ha estat consensuar la posada en marxa de campanyes per conscienciar sobre la importància de denunciar tots els delictes d’odi perquè, actualment, s’observa una clara tendència a la infradenúncia.

La consellera Verge, la consellera Ciuró i el conseller Elena també han acordat reforçar la formació especialitzada al personal que intervé en els circuits de prevenció i abordatge de les violències, així com a totes aquelles persones que actuen en els processos judicials relacionats amb les violències masclistes, al personal de tots els serveis de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, i al personal de la Fiscalia a Catalunya que intervingui en processos judicials relacionats amb delictes d’odi.

Finalment, s’ha acordat reforçar la garantia dels drets de les persones LGBTI+  a l’hora de fer tramitacions als Registres Civils de Catalunya.

Llegir la notícia al web del Departament de Justícia

Carrer de la Lluna, 4, 1r B
08720 Vilafranca del Penedès
Mòbil: 650 873 555
Telèfon i Fax: 93 891 51 82