• Som rigorosos en la defensa dels teus interessos

 • T’acompanyem en tot el procés

 • Busquem acords compartits

Alguns dels serveis

que et podem oferir

El nostre és un despatx pluridisciplinar. Amb els anys, gràcies a la confiança que ens han fet els nostres clients, hem assolit una gran especialització en els àmbits de la família, les successions i el dret civil, o el dret immobiliari i el dret penal, fruit de l’experiència i la pràctica professional.

Dret de Família

Dret de Família

 • Parelles de fet
 • Separacions
 • Divorcis

Dret Civil

Dret Civil

  • Deutes
  • Incapacitacions

Dret de Successions

Dret de Successions

  • Herències
  • Hereus ‘Ab in testato’
  • Legítimes

Dret Penal

Dret Penal

  • Defensa i acusació penal
  • Menors
  • Denúncies i querelles
  • Recursos penals

Dret Immobiliari

Dret Immobiliari

 • Arrendaments
 • Contractes
 • Desnonaments

 

Treballem per resoldre d’una manera eficaç i personalitzada el conflicte que porta algú a sol·licitar els serveis d’un lletrat. Escoltar i atendre el client és la clau de la nostra eficàcia a l’hora de determinar la millor estratègia jurídica, d’acord amb les seves expectatives.

Sílvia Pacheco i Massana - Advocada

Preguntes Freqüents

Què és el divorci notarial?

DIVORCI O SEPARACIÓ

El divorci davant notari és el mètode més ràpid d'obtenir el divorci sense la necessitat d'acudir davant els tribunals.

Aconseguir-ne un en un curt termini de temps és legítimament possible gràcies a la introducció de la Llei 15/2015, de 2 de juliol, de jurisdicció voluntària, on s'assenyala que hi ha la possibilitat de divorciar-se de mutu acord a la Notaria, sempre que es compleixin les condicions establertes legalment:

Requisits per divorciar davant notari:

 • Que sigui un divorci de mutu acord
 • Que hagin passat tres mesos des de l'enllaç
 • Que no hi hagi fills menors no emancipats o incapacitats que depenguin dels pares que l'escriptura expressi la voluntat inequívoca de tots dos cònjuges de divorciar
 • Que la dona no estigui embarassada al sol·licitar el divorci
 • Que hi assisteixi un lletrat amb els cònjuges, que serà l'encarregat de redactar el conveni de divorci

Quina documentació s’ha de presentar?

 • Document Nacional d'Identitat de cònjuges i fills majors d'edat o menors emancipats
 • Còpia del llibre de família
 • Certificat d'inscripció del matrimoni
 • Certificat de naixement dels fills majors d'edat
 • Certificat d'empadronament
 • Documentació i DNI acreditatiu de l'advocat
 • Proposta de conveni regulador, redactat pel seu advocat

Carrer de la Lluna, 4, 1r B
08720 Vilafranca del Penedès
Mòbil: 650 873 555
Telèfon i Fax: 93 891 51 82