Bancs i telecomunicadores, els més sancionats per protecció de dades

L'Agència Espanyola de Protecció de Dades posa de manifest en la seva memòria l'escàs nombre de delegats de protecció de dades en l'Administració Local

El 2020 s'han presentat davant l'Agència 10.324 reclamacions, una xifra que ascendeix a les 11.215 incloent els casos transfronterers, els casos en què l'Agència actua per iniciativa pròpia i les fallides de seguretat traslladades a inspecció. El 2020 la taxa de reclamacions resoltes davant de reclamacions rebudes ha augmentat un 5% respecte a l'any anterior, una xifra destacable tenint en compte la situació d'emergència sanitària.

Llegir més 

Carrer de la Lluna, 4, 1r B
08720 Vilafranca del Penedès
Mòbil: 650 873 555
Telèfon i Fax: 93 891 51 82