menu
En aquest espai anirem publicant informació que pot ser d'interès: articles, enllaços, referències, etcètera.

La suspensió dels terminis processals quedarà aixecada a partir del proper 4 de juny

image003

TRIVIUM PROCURA

NOTA INFORMATIVA DELS PROCURADORS

25 · 5 · 20

En Resolució de data 20/5/20 de Congrés dels Diputats (publicada al BOE del dia 23/5/20) per la qual s’autoritza la pròrroga de l’estat d’alarma, es determina que amb efectes des del dia 4 de juny de 2020, s’ha d’aixecar la suspensió dels terminis processals que van quedar suspesos amb l’entrada en vigor de l’RD 463/2020.

Les procuradores i procuradors que integrem el grup TRIVIUM valorem molt positivament aquest acord per a la reactivació de l’activitat judicial, la qual cosa ens permetrà poder col·laborar i participar en la recuperació i impuls dels interessos processals dels nostres clients.

Per tant i com a primera mesura per reprendre el pols dels expedients paralitzats fins a la data i en relació amb tots aquells procediments que continguin alguna resolució subjecta a termini, el terme hagi quedat suspès per l’estat d’alarma, en els propers dies rebreu un comunicat amb la informació puntual de el nou càlcul i liquidació del termini o terme afectat.

A aquests efectes, recordem que és aplicable el RDL 16/20, de 28 d’abril, sobre mesures processals i organitzatives per fer front a la Covid-19, en el qual entre altres disposicions es va establir el següent:

Els termes i terminis que haguessin quedat suspesos pel que estableix el RD 463/2020 que va declarar l’estat d’alarma, tornaran a computar-se des del seu inici, sent el primer dia del còmput el següent hàbil a aquell en què deixi de tenir efecte la suspensió del procediment corresponent. (Com ara ja sabem que la suspensió deixarà de tenir efecte el 4 de juny, el primer dia de el nou termini serà el següent dia hàbil, és a dir el 5 de juny).

Per si no fos prou i clarificació dels diferents supòsits que poden donar-se, cal indicar que:

Els terminis processals en curs abans de la declaració de l’estat d’alarma es tornaran a comptar des del seu inici.

Així mateix, els terminis processals derivats de resolucions notificades durant l’estat d’alarma, el primer dia del còmput serà igualment el dia següent hàbil a aquell en què s’hagi aixecat la suspensió.

Els terminis per a l’anunci, preparació, formalització i interposició de recursos contra sentències i altres resolucions que posin fi al procediment, notificades durant el període en què els terminis han estat suspesos i els vint dies hàbils següents, quedaran ampliats per un termini igual al previst per l’anunci, preparació, formalització o interposició del recurs en la seva corresponent llei reguladora.

Amb independència de l’anterior, entenem que per a aquells terminis l’últim dia hàbil era el 13 de març, la presentació en dia de “gràcia” finalitzarà a les 15:00 del dia 4 de juny.

Amb relació a les subhastes suspeses per l’estat d’alarma, entenem que, amb l’alçament de la suspensió de terme i terminis, al Portal de l’BOE tornarà a entrar en funcionament el dia 4 de juny i encara que es pogués pensar que les subhastes es reactivarían automàticament, cal que el Jutjat les publiqui de nou en aquest portal perquè puguin tornar a iniciar-se. Per tant, des de TRIVIUM serem proactius i per mitjà d’escrits i gestions personals insistirem davant les oficines judicials perquè aquest tràmit es demori el mínim possible.

Així mateix, en relació amb aquelles subhastes que no s’haguessin iniciat abans de l’estat d’alarma, però de les que ja disposéssim de la Taxa 791, farem l’actualització del seu NRC a partir de l’esmentat dia 4 de juny, assegurant d’aquesta manera que aquestes subhastes no trobessin cap impediment per a l’inici de la celebració.

Finalment i al marge del tema de l’aixecament dels terminis processals, motiu central de la present nota informativa, som conscients que inquieta molt als nostres lletrats saber què passarà amb la celebració de les compareixences o Vistes assenyalades per als pròxims dies, especialment a partir del dia 4 de juny, ja que molt ens temem que cada òrgan judicial ha de decidir sobre la marxa el manteniment o suspensió dels diferents assenyalaments en funció que puguin assegurar-se les mesures sanitàries recomanades. Des de TRIVIUM durem a terme totes aquelles gestions personals necessàries per poder conèixer amb un marge de temps suficient la decisió que cada jutjat pugui adoptar.

El Covid-19 obliga a paralitzar l’administració de Justícia

Blood sample with respiratory coronavirus positive

Blood sample with respiratory coronavirus positive

L’expansió de la pandèmia del coronavirus Covid-19 i l’activació de l’estat d’alerta a tot l’estat espanyol a partir d’aquest dissabte 14 de març ha obligat finalment a suspendre tota l’activitat judicial. La mesura ha estat acordada per la comissió permanent del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i per diversos jutjats i estaments judicials de la ciutat de Barcelona. Així doncs, el president del TSJC, Jesús Mª Barrientos Pacho, ha acordat autoritzar la suspensió de les actuacions judicials programades compreses en les diferents comunicacions individuals, així com a les que es refereixen, de forma no individualitzada així com les Actes de les Juntes de Jutges que no tenen el caràcter d’urgents.

Consulteu a través d’aquest enllaç tant l’acord del TSJC com de la Junta de Jutges de Barcelona i altres òrgans judicials.

Totes les mesures acordades aquí

D’altra banda, el Govern de la Generalitat de Catalunya ha decretat noves mesures en les darreres hores que us detallem a continuació:

Darreres mesures

 • El Govern ha anunciat el tancament de grans zones comercials, gimnasos, locals oci, pistes d’esquí i establiments que no siguin serveis bàsics o que no estiguin destinats a l’alimentació. Entrarà en vigor les properes hores.
 • També tanquen totes les biblioteques i museus de Catalunya. El Govern ha anunciat el tancament de grans zones comercials, gimnasos, locals oci, pistes d’esquí i establiments que no siguin serveis bàsics o que no estiguin destinats a l’alimentació. Entrarà en vigor les properes hores.
 • Confinament de persones a partir de les 21 h del dijous 12 de març en els municipis d’Igualada, Òdena, Santa Margarida de Montbui, Vilanova del Camí.
 • Gratuïtat del telèfon 061 Salut Respon.
 • Creació d’una línia de crèdits a través de l’ICF per millorar la liquiditat de les empreses.
 • Un cop superada l’emergència, les autoritats del transport metropolità establiran mecanismes per compensar els títols que hagin caducatsense haver-los pogut utilitzar completament.
 • Moratòria fins al setembre de l’abonament de l’impost sobre estades en establiments turístics.
 • Els esdeveniments esportius es faran a porta tancada, sense públic.
 • Se suspenen les activitats col·lectives superiors a 1.000 persones en espais oberts o en tancats.
 • En les activitats (esportives, culturals, de lleure, religioses…) de menys de 1.000 persones, en espais oberts o tancats, sols se’n podrà ocupar com a màxim una tercera part de l’aforament.
 • Fomentar els canals d’atenció no presencials de l’àmbit assistencial.
 • Reprogramar les proves rutinàries que es puguin ajornar i que representin un major risc de contagi.
 • Limitar el nombre d’acompanyants als hospitals i centres sociosanitaris.

Més informació

https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/

Justícia ajorna els vis a vis després d’un infectat per coronavirus

Recomanacions davant la crisi sanitària per al Covid-19

coronavirus-ciutadania-mesures-prevencio-propagacioDavant l’emergència sanitària provocada pel virus Covid-19, que ja ha obligat a prendre mesures dràstiques arreu del país, el Col·legi d’Advocats recomana als seus associats seguir els consells de les autoritats sanitàries, així com informa d’algunes mesures a tenir en compte:

Recomanació de la dispensa de l’ús de la toga per als advocats i advocades en els actes processals en què aquesta sigui preceptiva: Instrucció aprovada pel Consejo General del Poder Judicial en data 11 de març de 2020 on contempla diferents mesures i escenaris per evitar la propagació del COVID-19

11/03/2020
Tornar
Imprimir
Enviar a un amic
Incrementar text
Disminuir text

S’adjunta la instrucció que recull les mesures de protecció individual, i les recomanacions davant dos escenaris possibles.

Recomanació de la dispensa de l’ús de la toga per als advocats i advocades en els actes processals en què aquesta sigui preceptiva: Instrucció aprovada pel Consejo General del Poder Judicial en data 11 de març de 2020 on contempla diferents mesures i escenaris per evitar la propagació del COVID-19
Instrucció aprovada pel Consejo General del Poder Judicial en data 11 de març de 2020:

Mesures de protecció

La instrucció recull les mesures de protecció individual davant de la malaltia recomanades per les autoritats sanitàries, entre elles fer una higiene de mans freqüent, evitar el contacte amb persones que mostrin signes d’afecció respiratòria o mantenir una distància d’un metre amb elles.

A més, i per a l’àmbit específic de l’Administració de Justícia es recomanen l’aplicació de mesures de conciliació entre la vida personal i laboral (permisos i autoritzacions), el foment del teletreball per als membres de la carrera judicial que en funció de les seves característiques personals o estat biològic conegut puguin ser considerades com a especialment sensibles (embaràs, patologies prèvies, medicació …); o la dispensa de l’ús de la toga per als advocats i les advocades en els actes processals en què aquest sigui preceptiu.

I contempla dos escenaris possibles:

Escenari 1

Les mesures a adoptar en l’escenari 1 o escenari general inclouen la realització dels assenyalaments amb temps suficient entre ells perquè no hi hagi una gran afluència de parts i de professionals esperant la celebració de vistes en un espai comú; la restricció temporal de l’assistència de públic als actes processals -limitant-la a un nombre de persones que permeti mantenir una distància de seguretat d’un metre- i la utilització en la mesura del possible del sistema de videoconferència.

La instrucció identifica un catàleg d’activitats o situacions de risc amb les corresponents recomanacions (per exemple, la distribució de les cites de presentació periòdica d’investigats i / o condemnats en diferents dies i llocs).

Escenari 2

L’escenari 2 comprèn els territoris en els quals s’hagin establert mesures especialment intenses per limitar la propagació i el contagi pel coronavirus.

La determinació dels territoris en què s’hagin d’adoptar les mesures contemplades en aquest escenari serà competència de la Comissió Permanent del CGPJ, de conformitat amb les decisions que en cada moment adoptin les autoritats sanitàries.

A més de les mesures incloses en l’escenari 1, es contempla per a aquest escenari la possibilitat que els jutges acordin la suspensió de terminis processals i d’actuacions processals ja acordades per raons sanitàries. Aquests casos necessitaran de l’autorització del president del tribunal corresponent i de la ratificació posterior de la Comissió Permanent, sense perjudici de la seva execució immediata.

Us adjuntem el text íntegre la instrucció.

http://www.icab.cat/files/242-501406-DOCUMENTO/instrucciones-CGPJ-prestacion-servicio-judicial-covid-19.pdf

També afegim en el seguent enllaç el model d’escrit per sol·licitar la suspensió de vistes per al Covid-19

http://www.icab.cat/files/242-501410-DOCUMENTO/model-suspensio-vista-coronavirus-120320.pdf

També en l’àmbit penitenciari, el Departament de Justícia restringeix activitats i trasllats de població reclusa per minimitzar l’impacte del coronavirus a les presons. 

Llegeix aquí la notícia

Declaració institucional 8 de març 2020. Volem els mateixos drets. #NoCallis #Som8deMarç

Cartell8M2020

La igualtat entre dones i homes és un dret fonamental a garantir en una societat que ho exigeix. És un valor i un element clau per l’erradicació del sistema heteropatriarcal androcèntric i sexista imperant que ens oprimeix, ens violenta i ens discrimina.

Aquest dret a la igualtat de dones i homes ha estat reconegut legalment des de fa temps en el nostre marc jurídic, però no és efectiu ni en totes les esferes de les nostres vides ni és igual per a totes les dones. Per això encara avui dia hem de vetllar per la plena participació de les dones en tots els àmbits de la vida.

Així doncs, tot i els progressos aconseguits fins al moment, la igualtat entre dones i homes en la vida quotidiana encara no és una realitat. A la pràctica, persisteixen desigualtats polítiques, econòmiques, socials i culturals i les dades així ho mostren: en l’àmbit laboral, malgrat els esforços per eliminar la bretxa salarial, la diferència entre el salari mitjà dels homes i de les dones encara és d’un 23%. La bretxa salarial més elevada la trobem en les ocupacions més feminitzades, on la diferència arriba a un 29,4%. El sostre de vidre continua sent un obstacle evident per les dones que només ocupen el 35,4% dels alts càrrecs de direcció i gerència i és que, d’acord amb l’índex d’igualtat de gènere, la dimensió amb major desigualtat de gènere la trobem en la presència de dones en llocs de presa de decisió en l’àmbit econòmic, social i polític, sent aquesta molt inferior a la presència dels homes.

D’altra banda, les tasques de cura i conciliació continuen sent socialment responsabilitat de les dones, que demanen 9 de cada 10 de les excedències laborals sol·licitades per tenir cura de familiars; les que no ho fan perquè no poden, han d’afrontar jornades maratonianes en què assumeixen dobles i triples jornades. Prova d’això és que la mitjana d’hores setmanals que dediquen les dones a tasques domèstiques són gairebé el doble de les que hi dediquen els homes.

Aquestes desigualtats aboquen a moltes dones a la precarietat, sent la pobresa una situació feminitzada, que afecta 1 de cada 4 dones a Catalunya. En el darrer any la bretxa del risc de pobresa ha augmentat més de 4 punts.

En altres àmbits tampoc trobem millors resultats. La presència mitjana de les dones en premsa escrita als mitjans és d’un 27% i d’un 22% en premsa digital; i només 1 de cada 4 de les persones federades o professionals de l’esport és una dona. D’altra banda, la tria d’estudis segueix mostrant la presència d’estereotips de gènere. Per exemple, l’enginyeria i l’arquitectura han estat les titulacions menys assolides per les dones, amb un 8% dels casos en el darrer curs.

Aquesta invisibilització de les dones en diferents àmbits, dificulta o alenteix el canvi cap a una societat més igualitària en què siguin presents més dones referents en totes les esferes de la vida.

Aquest 8 de març i cada dia, les dones lluitem contra aquesta situació desigual i injusta. Els moviments feministes, cada dia més forts, són la punta de llança d’unes reivindicacions que posen sobre la taula la necessitat de canvi, i què interpel·len els poders públics i el conjunt de la societat a garantir d’una vegada per totes la igualtat real de dones i homes.

Volem desmuntar les estructures que sostenen les discriminacions diàries vers les dones en totes les esferes de les nostres vides. I per això, una vegada més, caldrà aguantar els envits d’una societat patriarcal resistent a cedir el poder i privilegis. Però no defallirem, ara que hem avançat més que mai, ara que sabem que la sororitat és la nostra insígnia i cada dia en som més, ara que ja no hi ha marxa enrere.

Ara més que mai volem (almenys!) la meitat de tot.

Les dones som ciutadanes de ple dret avui i cada dia perquè cada dia #Som8deMarç.

Veure el vídeo de la campanya

Justícia registra 3.500 sol·licituds per obtenir el document de nul·litat dels judicis franquistes

8867fae6-a3eb-455a-bd06-2a6db7a662ba.jpg
El Departament de Justícia ha rebut fins al mes de juny de 2019 un total de 3.468 peticions del document que dona fe de la nul·litat d’un judici o d’un consell de guerra dictat per causes polítiques a Catalunya pel franquisme. D’aquest total, un 70 % ha demanat rebre’l per correu electrònic, mentre que la resta ha sol·licitat recollir-lo presencialment a algunes de les cinc Oficines d’Atenció Ciutadana (Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona o Tortosa).
Llegeix més

Catalunya, a la cua en ordres de protecció acceptades pels jutges

8302573a-2fb7-4a68-be42-89f9a3f08a64
Menys de la meitat de les víctimes de violència masclista que ho sol·liciten van rebre algun tipus de  protecció. L’Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista posa en marxa dues recerques per aportar propostes de millora. L’Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista ha encarregat dues investigacions  que permetin elaborar el mapa català de les ordres de protecció i identificar els aspectes que tenen a veure amb la decisió de concedir o denegar aquestes mesures.
Llegeix més

Noves places d’internament als centres de justícia juvenil

pibes-de-la-calle

El Departament de Justícia amplia la capacitat del conjunt dels centres educatius de justícia juvenil. El Govern crea 35 noves places d’internament per a menors d’entre 14 i 18 anys privats de llibertat. Per a fer-ho possible, l’Executiu reverteix el tancament parcial de dos centres que estan pràcticament desocupats des del 2013, coincidint amb la crisi, a Girona (CE Montilivi) i a Mollet del Vallès (CE Til·lers). Justícia també reforça l’equip de professionals dedicats al tractament i a la rehabilitació dels menors internats amb la incorporació de 22 educadors i treballadors socials. El personal, el reforç dels serveis, les obres de rehabilitació i l’equipament dels mòduls, que s’han deteriorat després de 6 anys en desús, suposen una inversió de 2,9 milions d’euros. El Govern donarà el vistiplau a l’operació amb un acord que tindrà lloc en les properes setmanes.

Llegeix més 

Uso de cookies

Este sitio web utiliza Cookies propias para recopilar información con la finalidad de mejorar nuestros servicios, así como el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, supone la aceptación de la instalación de las mismas. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir que sean instaladas en su disco duro, aunque deberá tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades de navegación de página web. política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR